Ban lãnh đạo

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:         TS. Trần Khắc Hùng 

2. Các Uỷ viên Hội đồng quản trị:    Hiệu trưởng: PGS.TS. NGUT Phạm Đình Phùng

                                                       Ủy viên: TS. Phạm Quang Tùng 

                                                       Ủy viên: Bà Chu Thị Minh Nguyệt 

                                                        Ủy viên: Bà Trần Thị Yến

                                                        Ủy viên: Th.s Nguyễn Thị Bích Thủy 

                                                        Ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Tĩnh  

II. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1. Hiệu trưởng:                                 PGS.TS. NGUT Phạm Đình Phùng 

2. Các Phòng, Ban:     

   (1). Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

                                                        Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Kiên Trung

                                                        Phó phòng: Ông Trần Ngọc Quang

   (2). Phòng Hành chính - Tổng hợp

                                                        Trưởng phòng: Ông Vương Bá Lân

                                                         Phó phòng: Bà Trần Thị Kim Oanh

   (3). Phòng Tài vụ

                                                        Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Huệ

                                                         Phó phòng: Bà Phan Quỳnh Mai

   (4). Phòng Truyền thông Marketing

                                                        Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Thế Sơn

   (5). Phòng Hợp tác quốc tế

                                                        Trưởng phòng: Th.s Trịnh Hữu Tuấn

   (6). Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng 

                                                         Trưởng ban: TS. Nguyễn Nguyên Minh

                                                         Phó ban: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

3. Các khoa:   

    (1). Khoa Khoa học cơ bản, ĐT: 35746214

                                                         Phó trưởng khoa: Th.s Phan Mạnh Toàn 

    (2). Khoa Kiến trúc, ĐT: 39320327   

                                                         Trưởng khoa: GS.TS.KTS Phạm Đình Việt   

                                                         Phó trưởng khoa: Ông Phạm Đình Lâm

    (3). Khoa Công nghệ thông tin, ĐT: 35587400   

                                                         Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Xuất   

                                                         Phó trưởng khoa: TS. Vũ Xuân Xiển

                                                         Phó trưởng khoa: Ông Nguyễn Thanh Hải

    (4). Khoa Điện tử - Viễn thông, ĐT: 35587400   

                                                         Trưởng khoa: TS. Nguyễn Nguyên Minh   

    (5). Khoa Xây dựng, ĐT:35746212 

                                                         Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Phượng 

    (6). Khoa Công nghệ và Môi trường, ĐT: 38588077   

                                                         Trưởng khoa: GS.TS. Nguyễn Toàn Thắng   

    (7). Khoa Quản trị kinh doanh, ĐT: 35572890   

                                                         Trưởng khoa: TS. Nguyễn Bích   

                                                         Phó trưởng khoa: Ông Nguyễn Thanh Cừ

    (8). Khoa Du lịch, ĐT: 35746206

                                                         Trưởng khoa: TS. Vũ Đình Thụy  

    (9). Khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐT: 35725903 

                                                         Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Đức Thảo

                                                          Phó trưởng khoa: Ông Nguyễn Quốc Trưởng

    (10). Khoa Quan hệ quốc tế, ĐT: 37719866 

                                                          Phó Chủ nhiệm khoa: Ths.Trần Thị Vân  

    (11). Khoa Ngoại ngữ, ĐT: 35746213   

                                                          Phó trưởng khoa: Th.s Trịnh Hữu Tuấn 

    (12). Khoa Đào tạo sau Đại học

                                                          Trưởng khoa: TS. Trần Khắc Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây