179 lượt xem

Triết lý đào tạo

Khoa xây dựng – Đại học Đông Đô hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa Giáo dục Việt Nam tiến tới ngang tầm các nước trên thế giới.

Khoa xây dựng – Đại học Đông Đô quan niệm, sinh viên chính là thương hiệu của trường; sau khi ra trường sinh viên có việc làm hay không? Vì thế, nhà trường đã nỗ lực không ngừng tạo nên một môi trường tốt nhất cho sinh viên.

 

Sự khác biệt của Khoa xây dựng – Đại học Đông Đô so với các trường đại học khác là là đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất. Triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại; Đào tạo con người toàn diện, hài hòa; Chương trình luôn được cập nhật và tuân thủ các chuẩn công nghệ quốc tế. Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ. Tăng cường đào tạo quy trình tổ chức sản xuất, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác là những điểm sẽ đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có những cơ hội việc làm tốt nhất tại tập đoàn FPT và các doanh nghiệp hàng đầu khác.

 

Tất cả sinh viên Khoa xây dựng – Đại học Đông Đô đều phải trải qua một năm hoàn thiện một trong các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, để có thể theo học chương trình chính khoá được đào tạo bằng các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn. Trong một năm đầu tiên học một trong các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, sinh viên được gửi sang các trường đại học ở các nước nói tiếng Anh, Nhật, Hàn (trong vòng 2 tháng) để thật sự lưu loát ngôn ngữ bắt buộc cho học tập và làm việc sau này.

 

Sau 5 học kỳ đầu tiên, với một trong trong các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn và các kỹ năng cơ bản của ngành học, sinh viên được gửi vào làm thực tập sinh trong các tập đoàn đối tác của khoa trong vòng 4 đến 8 tháng. Tại đây sinh viên được huấn luyện thực tế về nghề nghiệp tương lai, tham gia vào các dự án thật (real project) và có thể được trả lương. Đó là giai đoạn On-the-Job-Training (OJT) đặc thù của Khoa xây dựng – Đại học Đông Đô.